Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Veille réglementaire

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 1/01/2016

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om tegen uiterlijk 31 maart een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar.

Met dat verslag krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk stelt hiervoor elk jaar modelformulieren ter beschikking op het internet. In functie van de samenstelling van de organisatie en de bijhorende preventiedienst dient men een ander model te gebruiken, maar dit staat uitvoerig uitgelegd in de verklarende nota.

De formulieren zijn beschikbaar in Word 2003 en Word 2010 formaat.
via deze link