Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Veille réglementaire

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. 28/03/2014
Dit KB heft gedeeltelijk de bepalingen op van artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) 
Het Koninklijk Besluit bevat de verplichting om een ​​risicoanalyse uit te voeren en preciseert de risicofactoren die daarbij ten minste in rekening moeten gebracht worden. Het bijhouden van een brandpreventiedossier wordt nu verplicht.
De werkgever informeert , uiterlijk op de datum van indiensttreding , elke werknemer over de preventieve maatregelen, deze informatie wordt aangepast aan de evolutie van de risico’s en de preventiemaatregelen.
De werkgever geeft werknemers de nodige opleiding inzake de voorkoming van brand; de  vaardigheden en opleidingen van de leden van de brandbestrijdingsdienst worden gegeven in bijlage1.
Het begrip voorafgaande toestemming voor brandgevaarlijk werk  heeft zijn intrede gedaan, zodat de vuurvergunning verplicht wordt.