Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Opleiding "Elektrische gevaren"

Elektrische installaties zijn een belangrijke bron van zware arbeidsongevallen.  Het is dan ook noodzakelijk dat werknemers op de hoogte zijn van de gevaren van elektriciteit.

Elektrische apparaten moeten niet alleen aan een aantal voorwaarden voldoen: de wetgever zegt ook dat ze moeten worden bediend door medewerkers die daar bekwaam toe zijn. Wie aan elektrische installaties werkt of wie werken uitvoert in de nabijheid ervan, moet dus in het bezit zijn van een attest van vakbekwaamheid. Zo’n BA4- of BA5 attest wordt afgeleverd door de werkgever: hij moet er op toezien dat medewerkers voldoende zijn opgeleid voor de hen opgelegde taken. De werkgever is verantwoordelijk voor de passende preventiemaatregelen en werkprocedures. Hij moet dus rekening houden met de kennis van de werknemer, zijn opleiding of ervaring, de aard van de elektrische installaties en de verscheidenheid aan activiteiten.

In de opleiding BA4 maken we cursisten vertrouwd met het wettelijk kader rond preventie en de risico’s van elektrische installaties. Voorkennis van elektriciteit is niet nodig; voor elektriciens is de cursus een opfrissing. 
In de opleiding BA5 diepen we het wettelijk kader verder uit. Ook de beveiliging, veiligheidsvoorschriften en procedures komen gedetailleerd aan bod. Beide opleidingen worden afgesloten met een examen dat gemeenschappelijk wordt verbeterd. Gezien het technische karakter van de opleiding is voorkennis van de basis van elektriciteit noodzakelijk.
Naam Categorie