Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Opleiding "Hulpverlening"

Werknemers die ziek worden of die het slachtoffer worden van een ongeval, moeten zo snel mogelijk gepaste hulp krijgen. De wet verplicht de werkgever tot het opstellen van gepaste procedures, het ter beschikking stellen van de juiste uitrusting, het organiseren van de eerste hulp en het opleiden van bedrijfshulpverleners. Dat laatste is geen sinecure. De richtlijnen veranderen voortdurend en het is belangrijk om naast de theorie ook de praktijk van de hulpverlening onder de knie te krijgen.

Al onze opleidingen en bijscholingen zijn conform de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van de ERC (European Resuscitation Council). Cursisten leren hoe ze in noodgevallen snel en adequaat kunnen reageren in afwachting van de komst van professionele hulpverleners.