Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Opleiding "Preventieadviseurs"

Elke werkgever moet een "interne dienst voor preventie en bescherming op het werk" oprichten, geleid door een preventieadviseur: een werknemer die de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn én de werknemers helpt met het toepassen van de bepalingen van de welzijnswet. In ondernemingen waar minder dan twintig mensen werken, kan de functie door de werkgever zelf worden ingevuld. 

Art. 21 van het KB van 27 maart 1998 "betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk" eist van elke preventieadviseur minstens een basiskennis. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit en het aantal personeelsleden, moet de preventieadviseur met vrucht een erkende opleiding van het eerste, het tweede of het derde niveau hebben gevolgd.