Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Opleiding "VCA"

Steeds meer opdrachtgevers eisen van hun onderaannemers een VCA-certificaat. Daarmee geven ze een praktische invulling aan de bepalingen van de Welzijnswet van 1996. Die wet geeft richtlijnen over het vrijwaren van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van eigen werknemers en van de werknemers van onderaannemers, maar vermeldt niet hoe dat in praktijk moet gebeuren. Het VCA-certificaat impliceert dat alle operationele medewerkers in het bezit moeten zijn van een VCA-diploma, uitgereikt door een erkend examencentrum.

In de opleiding maken we cursisten vertrouwd met alle geldende eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. De VCA maakt een onderscheid tussen "Basisveiligheid” voor operationele medewerkers en "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden” (VOL-VCA). Het certificaat is tien jaar geldig.