Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 
 
 
Beste klant,
 
Wij houden er aan u te melden dat BNT haar activiteiten einde december 2017 heeft stopgezet.
 
Training Solutions en Cresept, beide zusterbedrijven van BNT, hebben deze activiteiten verdergezet, en dit eveneens in Antwerpen.
 
Voor de opleidingen en examens VCA basis, Vil en VOL, én voor opleidingen ‘heffen en tillen’ kan u voortaan terecht bij Training Solutions  
Voor de opleidingen BA4BA5, EHBO, preventieadviseur niveau 3 kan u voortaan terecht bij Cresept  
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de samenwerking.
OPLEIDINGEN


Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... NEWS